Bez Tabáku je český program zaměřený na prevenci a omezení kouření tabáku a jiných nikotinových produktů. Cílem programu je snížit počet lidí, kteří kouří, a pomoci těm, kteří s kouřením chtějí přestat. Bez Tabáku se zaměřuje na vzdělávání a osvětu, aby lidé byli informovaní o rizicích kouření a věděli, jak přestat kouřit.

Bez Tabáku byl založen v roce 2001 a od té doby se stal jedním z největších a nejúspěšnějších programů proti kouření v České republice. Program nabízí různé služby a podporu pro lidi, kteří chtějí přestat kouřit, včetně telefonického poradenství, online poradenství a podpůrné skupiny. Program také spolupracuje s mnoha organizacemi a institucemi, aby rozšířil svůj dosah a pomohl co nejvíce lidem.

Bez Tabáku se zaměřuje na komplexní přístup k řešení problému kouření. Program si uvědomuje, že kouření je nejen závislostí na nikotinu, ale také zvykem a součástí životního stylu. Proto se program zaměřuje na řešení těchto různých aspektů kouření a poskytuje lidem nástroje a podporu, aby mohli přestat kouřit a zůstat abstinentní.

Jedním z hlavních nástrojů programu Bez Tabáku je telefonická linka pro poradenství. Tato linka je zdarma a je dostupná 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Na telefonu jsou k dispozici zkušení poradci, kteří poskytují jednotlivcům informace, podporu a motivaci, aby mohli úspěšně přestat kouřit. Poradci také pomáhají jednotlivcům vytvořit plán na přestání kouření a poskytují nástroje a tipy, jak překonat odvykací příznaky.

Kromě telefonického poradenství nabízí Bez Tabáku také online poradenství. Toto online poradenství je k dispozici na webových stránkách programu a poskytuje jednotlivcům podporu a informace kdykoliv a kdekoli

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *